Discover Peru
Español Français

Aymara-Quechua Dictionnary

Home

ACHCHHCH'IJKKHK'LLLMNÑPPHP'QQHQ'STTHT'UWY

LL: phonem

Llajlliri: Llaxllax, Llajgmajg
Llamayuña: Allana
Llampu: Kgoña
Llampu chuima: Sumaig sonkgo
Llaphi: Llaphi
Llaqui: Llaqui
Llaquisiña: Llaquicuna
Llaquiyaña: Llaquichina
Llatunka tunkani: Jisqon chunka
Llauchiña: Llauchina, Sillk'uy
Llausa: Llausa
Llica: Llica
Llint'kataña: Q'ulluriy
Lliphipi: Llippijg
Llojeta: Urmasga
Lluchu: chulu
Llujta: Llujta
Llumppa: Llumpa
Llumppa: Llumppa
Lluq'i: Llokge
Llustasiña: Llustacuna, Llusk'akuy
Ñikki: Tturu
Ñinqui: Llinqui
Willka: Inti